Openstaand bedrag of dossier inzien

Wilt u weten hoe hoog uw schuld is of wat de tussenstand van uw dossier is? Stuur een mail naar info_at_bosveld.nl. Maak in de onderwerpregel duidelijk dat u een schuldenoverzicht wilt ontvangen. U ontvangt dan van ons een overzicht van uw openstaande vorderingen.


Schuldenwijzer.nl voor overzicht beslagen

U kunt ook een overzicht van uw beslagen opvragen via schuldenwijzer.nl. Via schuldenwijzer.nl kunt u alle geregistreerde beslagen in het Digitale Beslag Register (DBR) inzien. Let op: Op schuldenwijzer zijn alleen beslagen van een deurwaarder terug te vinden. Het kan zijn dat uw dossier niet in het DBR geregistreerd staat omdat u nog in de minnelijke fase zit. 

Noem altijd uw dossiernummer. Het dossiernummer staat in al onze brieven en e-mails.

Let op! Het kan zijn dat nog niet alle betalingen of kosten verwerkt zijn in het overzicht.  

Bekijk hier de betalingsmogelijkheden

Kunt u niet betalen? Geef dat bij ons aan