Vandaag bereikbaar tot 17:00 uur
Telefoon: 033 - 47 00 000
Selecteer uw vestiging:AmersfoortBeverwijk
Een goede factuur opmaken?

Een juridisch en fiscaal goede factuur opmaken

U wilt hulp bij het opmaken van uw factuur? Een duidelijke factuur draagt bij aan op tijd betalende klanten, want dat zorgt voor een beter betalingsmoraal. In dit artikel vertellen wij u hoe u een juridisch en fiscaal goede factuur opmaakt. 


Zorg dat uw facturen én die van uw klanten duidelijk zijn opgemaakt door:

• het totaalbedrag te vermelden;
• kostenposten te specificeren (eventueel in een bijlage);
• de vervaldatum voluit te vermelden. Dus niet 'betalen binnen 14 dagen', maar bijvoorbeeld 'betalen voor 30 juli 2020';
• facturen op het briefpapier van uw bedrijf af te drukken. Gebruik dus geen standaardmodellen van uw boekhoudprogramma;
• in de factuur een duidelijke relatie te leggen met een eerder uitgebrachte offerte of contract;
• coderingen altijd met omschrijvingen te gebruiken.


Een (juridisch en fiscaal) goede factuur omvat de volgende gegevens:

• omzetbelastingnummer (btw-nummer);
• factuurnummer: facturen moeten doorlopend zijn genummerd;
• factuurdatum;
• naam en adres van de afnemer;
• datum van de levering of de dienst;
• hoeveelheid en soort geleverde goederen;
• omvang en de soort geleverde diensten;
• per omzetbelastingtarief: - de eenheidsprijs exclusief omzetbelasting; - eventuele kortingen als die niet in de eenheidsprijs zijn opgenomen; - het toegepaste btw-tarief; - het totaalbedrag
• naam en het adres van de verzender + bankrekening nummer.


Vereenvoudigde factuur 

Als het bedrag wat gefactureerd wordt niet hoger is dan € 100 incl. btw mag een vereenvoudigde factuur worden opgemaakt. Op een vereenvoudigd factuur hoeven minder gegevens vermeld te worden dan op een reguliere factuur. De gegevens die wel vermeld dienen te worden zijn:

• factuurdatum;
• naam en adres van de afnemer;
• aard van geleverde goederen of verrichte diensten;
• het te betalen btw-bedrag en de gegevens waarmee dat bedrag kan worden berekend.


Geen factuur 

Als leveringen aan particulieren worden verricht, is het niet meer verplicht hiervan een factuur uit te reiken.
Hierop zijn drie uitzonderingen:

1. Indien er sprake is van een afstandsverkoop
2. Groothandelaren in levensmiddelen, dranken, tandheelkundige grondstoffen en (onderdelen van) tandtechnische werken
3. Levering van een nieuw of gebruikt vervoermiddel aan een particulier uit een ander EU-land.

In deze gevallen dient wel een factuur opgemaakt te worden.


Wordt uw factuur niet betaald? Lees dan in het artikel ‘Uitdaging: klant betaalt factuur niet’ hoe u om moet gaan met klanten die facturen niet betalen of download het ‘Stappenplan: In 3 stappen naar sneller betaalde facturen.