Heeft u hulp nodig bij uw schulden?

Het kan gebeuren dat uw financiële situatie een onverwachte wending heeft gekregen. Vaak staan dit soort incidenten niet op zichzelf en heeft het te maken met mismanagement van de financiële situatie.

Het is van groot belang dat u zo snel mogelijk aan de bel trekt als het financieel steeds zwaarder wordt. Gelukkig hoeft u er niet alleen voor te staan. Samen met een schuldhulp instantie kunt u uw financiële situatie weer onder controle kan krijgen. Hoe uitzichtloos deze ook lijkt. 

Naast uw gemeente bieden de volgende instanties ook verschillende vormen van hulp aan:

Het juridisch loket

Het Nibud

https://www.zelfjeschuldenregelen.nl


Aanmelden schuldhulpverlening bij uw gemeente

Aanmelden voor schuldhulp heeft een wachttijd van zo’n 4 weken. Binnen die tijd moet uw gemeente een eerste gesprek met u inplannen. Wanneer er sprake is van een dreigende situatie kunt u vaak sneller terecht. Een dreigende situatie doet zich voor als u

  • uw huis wordt uitgezet
  • uw gas, water of elektriciteit wordt afgesloten
  • uw zorgverzekering wordt beëindigd

Meer informatie over de schuldhulpverlening kunt u vinden bij het Juridisch Loket of bij uw eigen gemeente.