Blog

Hoe gaat Bosveld om met het Coronavirus?

Net als iedereen in Nederland past ook Bosveld haar werkzaamheden aan in verband met de door de overheid ingestelde maatregelen ter voorkoming van verdere verspreiding van het Coronavirus. Wij vinden het belangrijk om onze relaties op de hoogte te houden van de impact die deze maatregelen hebben op onze samenwerking en dienstverlening. Onderstaande maatregelen zijn inmiddels ingegaan en blijven in ieder geval tot 6 april van kracht, tenzij er eerder een aanpassing nodig is.Dienstverlening 

Onze dienstverlening blijft doorgaan. Fysieke bijeenkomsten zijn zoveel mogelijk vervangen voor online en telefonische afspraken of zijn verplaatst. In verband met de maatregelen werkt een groot gedeelte van onze medewerkers vanuit huis en een deel werkt verspreid op kantoor. Ons kantoor is voor bezoek gesloten, wat onder andere betekent dat debiteuren niet terecht kunnen bij onze betaalbalie. Vanzelfsprekend helpen wij hen telefonisch en via onze website graag verder.

Er wordt geen beslag gelegd op (on)roerende zaken, we ontruimen niet en sluiten geen huishoudens af van gas, water en licht.


Deurwaarders 

Onze deurwaarders blijven vooralsnog gewoon aan het werk. Ze rijden hun routes en betekenen exploten. Uiteraard houden ze zich daarbij aan de richtlijnen van het RIVM en KBVG. Wij ontruimen niet en sluiten geen huishoudens af van gas, water en licht. Onze deurwaarders vermijden fysiek contact en laten daarom de stukken achter in een gesloten envelop, zonder contact met de debiteur of eventuele huisgenoten. Uiteraard vermelden we in de stukken waarom de overhandiging op deze manier gebeurt en zijn we telefonisch bereikbaar om eventuele vragen direct te beantwoorden. 


Rechtbanken gesloten 

De rechtbanken en gerechtshoven zijn vanaf dinsdag 17 maart voor onbepaalde tijd gesloten. Alleen urgente rechtszaken gaan door, maar in principe zonder fysieke zitting. Nieuwe dagvaardingen die net zijn betekend of nog uitgebracht moeten worden kunnen gewoon bij de rechtbanken worden aangebracht. De rechtbank zorgt ervoor dat de gedaagden een brief ontvangt waarin wordt bevestigd dat hun zaak wordt aangehouden. Lees hier meer over het besluit van de Rechtspraak.Dagvaardingen 

Voor lopende zaken (ook verstek) wordt vanaf morgen een looptijd van in principe 4 weken aangehouden. Vonnissen worden zoveel mogelijk op de geplande datum gewezen. Het kan zijn dat zaken worden uitgesteld, hier zullen wij u van op de hoogte houden.


Neem bij vragen contact op 

De praktische uitwerking van deze maatregelen worden per team opgepakt en communiceren we met onze klanten. Heb je vragen? Neem contact op met je vaste contactpersoon of gebruik een van onze andere contactmogelijkheden.


Update 26-03-2020