Morgen weer bereikbaar vanaf 08:30 uur
Telefoon: 033 - 47 00 000
Selecteer uw vestiging:AmersfoortBeverwijk

Toegankelijkheidsverklaring

Bosveld Incasso en Gerechtsdeurwaarders B.V. streeft ernaar om de eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.
Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de inhoud van de website Bosveld.nl.

hoofddomein: boveld.nl
subdomeinen en andere domeinen die behoren tot de website: opdrachtgevers.bosveld.nl


Nalevingsstatus: eerste maatregelen genomen

Bosveld Incasso en Gerechtsdeurwaarders B.V. verklaart dat de eerste maatregelen zijn genomen om de website Bosveld.nl te laten voldoen aan het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

In de toelichting, onder het kopje onderbouwing van de verklaring, wordt aangegeven hoe ver Bosveld Incasso en Gerechtsdeurwaarders B.V. is gevorderd met de toegankelijkheid van Bosveld.nl en welke noodzakelijke maatregelen worden genomen om de website toegankelijker te maken.

De kenmerken van de verschillende statussen worden beschreven in de toelichting, onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen.

Akkoordverklaring 

 Deze verklaring is op 05-10-2020 getekend voor 'gezien en akkoord' door een tekenbevoegd functionaris van Bosveld Incasso en Gerechtsdeurwaarders B.V. Functie: Marketing en Communicatie Specialist.

De actualiteit, volledigheid en juistheid van deze verklaring zijn voor het laatst herzien op 05-10-2020.

Feedback en contactgegevens 

Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid?
Neem dan contact op via marketing_at_bosveld.nl.

Wat kunt u van ons verwachten?

- Binnen 5 werkdagen krijgt u een ontvangstbevestiging.
- We informeren u over de voortgang en de uitkomst.
- Binnen 3 weken is uw verzoek afgehandeld.

Handhavingsprocedure 

Bent u niet tevreden met de manier waarop uw klacht is behandeld? Of hebben we niet op tijd gereageerd?
Dan kunt u contact opnemen met de Nationale Ombudsman