Vandaag bereikbaar tot 17:00 uur
Telefoon: 033 - 47 00 000
Selecteer uw vestiging:AmersfoortBeverwijk

Tarievenblad 2024 exclusief BTW

Indexatie: jaarlijks (rond moment wijziging BTAG)

 

Pre-incasso
Wake-up call€ 5,00
Nakomingsbrief/WIK-brief€ 14,95
Incasso

Kosten bij volledig incasseren

(kosten worden in eerste instantie verhaald op debiteur)

€ 0,00

 

Kosten bij geen resultaat

 

€ 49,50

Onterecht overgedragen/terug gevraagde vordering zonder deelbetaling

 

€ 49,50

 

Kosten bij deelbetaling

 

Zie staffel kosten bij deelbetalingen

Gerechtelijke incasso

 

Werkzaamheden buiten het standaard proces voor het opstellen en/of advies dagvaarding

€ 90,00 per uur (Incassospecialist)

€ 175,00 per uur (Jurist)

€ 175,00 per uur (Deurwaarder)

€ 220,00 per uur (Advocaat)

Voorschot (griffierecht, out of pocketkosten, uurtarief, BTAG….)Voorschot zaakafhankelijk

 

Rolbehandeling | Aanbrengen dagvaarding

 

€ 10,00

 

 

Kosten bij volledig incasseren

 

 

Niet toegewezen juridische en advocaatkosten

 

Kosten bij geen resultaat

Dossier minnelijk -gerechtelijk -executiekosten volgens rechterlijke en wettelijke tarieven o.a. BTAG + niet toegewezen juridische en advocaatkosten

 

 

Kosten bij deelresultaat

 

Dossier -minnelijk -gerechtelijk -executiekosten volgens rechterlijke en wettelijke tarieven o.a. BTAG + niet toegewezen juridische en advocaatkosten + staffel kosten bij deelbetalingen

 

 

 

Kosten voor aanhouden na afboekadvies

 

€ 50,00 (per 6 maanden)

*in geval van geen reactie binnen 14 dagen zullen wij het dossier afwikkelen.

 

 

Kosten bij deelbetalingen
Ontvangen bedragPercentage over het ontvangen bedrag (trapsgewijs)
tot € 3.000,0015% (met een minimum van € 49,50)
€ 3.000,00 tot € 5.000,00
€ 5.000,00 tot € 15.000,008%
€ 15.000,00 tot € 60.000,005%
≥ € 60.000,003%
Afwikkelingskosten

 

Voor tussenpersonen als advocaten, incassobureaus en gerechtsdeurwaarders: 5% over het geïncasseerde bedrag na aftrek van de ambtelijke kosten en verschotten met een minimum van € 49,50.

 

Voor adviseurs (dat zijn een naar het oordeel van Bosveld rechtskundig adviseur en bedrijven en instellingen met een eigen juridische afdeling): 10% over het geïncasseerde bedrag.

Schuldbewaking in Executiezaken
Kosten schuldbewaking per jaar excl. out of pocketkosten€ 80,00
Kosten bij geen resultaat excl. out of pocketkosten€ 49,50
Kosten bij (deel)betaling in Schuldbewaking 
HoofdsomVergoeding (trapsgewijs)
tot € 3.000,0050%
€ 3.000,00 tot € 5.000,0045%
€ 5.000,00 tot € 15.000,0035%
€ 15.000,00 tot € 60.000,0025%
≥ € 60.000,0015%
Kosten voor aanhouden per dossier € 50,00 per jaar + bovenstaande staffel bij (deel)betaling exclusief out of pocketkosten’
Overige tarieven
Sommatie-exploot€ 95,00
Sommatie-exploot (incl. uitgebreid verhaal rapport)€ 195,00
StuitexplootBTAG
Vergeefs exploot50% BTAG
Akte van constateringUurtarief
Mondelinge behandeling (comparities)Uurtarief + € 0,50 per km
Controleren/opstellen Algemene VoorwaardenUurtarief
Conservatoire maatregelenZaakafhankelijk
Check huwelijksgoederenregister of CCBR€ 1,58
Print- en mailkosten (vanaf 30 pagina’s)€ 0,50 per pagina
Aanpassen losse zaakUurtarief
Eenmalig verzoekschrift opstellenUurtarief
Intrekking/staking ambtelijke werkzaamhedenBTAG + uurtarief
Spoed
  1. binnen 24 uur normale werktijden
  2. Binnen 24 uur buiten normale werktijden

A. 2x genoemde tarieven + kosten planning

  1. 3x genoemde tarieven + kosten planning
   


 

 

 

Ontruiming | Veiling | Voertuig
Opstartkosten ontruiming + veiling€ 90,00 + BTAG
Toezicht veiling/ontruiming€ 310,00 (1e uur) + elk extra uur € 175,00 + 15% verzorging veiling
Afslepen voertuigUurtarief + BTAG
Afslepen voertuig door sleepbedrijfDaadwerkelijk gemaakte kosten worden doorbelast

 

Opslagkosten bewaarder

 

Daadwerkelijk gemaakte kosten worden doorbelast

Uurtarieven specialisten
Uurtarief Incassospecialist/planner€ 90,00
Uurtarief Jurist€ 175,00
Uurtarief Deurwaarder€ 175,00
Uurtarief IT-specialist/developer€ 175,00
Uurtarief Consultant/debiteurenbeleving€ 165,00
Aansluitkosten + Rapportages
Aansluitkosten ICT indien u geen gebruik maakt van klantportaalUurtarief
Toegang klantportaal€ 0,00

 

Toegang rapportages- en analyse excl. BI-licentie(s)

Basis € 0,00 per maand Plus € 45,00 per maand

Top  € 95,00 per maand

Ambtelijke werkzaamheden | Rechtspraak | SNG
Ambtelijke werkzaamhedenZie www.kbvg.nl/gerechtsdeurwaarders/kosten
Leges KadasterZie www.kadaster.nl
GriffierechtZie www.rechtspraak.nl