Morgen weer bereikbaar vanaf 08:30 uur
Telefoon: 033 - 47 00 000
Selecteer uw vestiging:AmersfoortBeverwijk

Keurmerk Sociaal Verantwoord Incasseren

Sociaal Verantwoord Incasseren

Bosveld beschikt over het keurmerk Sociaal Verantwoord Incasseren (SVI) en we zijn ons bewust van onze maatschappelijke verantwoordelijkheid. Het is onze doelstelling om met ons beleid de perfecte balans te vinden tussen een zo hoog mogelijk incassoresultaat en tegelijkertijd te waarborgen dat er zo min mogelijk kosten worden gemaakt ten laste van de debiteur. Deze perfecte balans wordt bereikt door de inzet van onze persoonsgerichte en sociaal maatschappelijk verantwoorde aanpak. 


Impact van schulden

De impact van schulden op de samenleving is groot en veroorzaakt veel leed. De huidige schuldenproblematiek in onze maatschappij vraagt om een andere aanpak. Meer dan ooit staan wij bewust stil bij onze eigen sociale en maatschappelijke verantwoordelijkheid. De incassobranche wordt regelmatig gezien als veroorzaker van nog meer leed en overlast. De oorspronkelijke vordering wordt namelijk verhoogd met incassokosten, waardoor de uiteindelijke schuld verder oploopt en de ellende voor de debiteur groter wordt. Gelukkig zijn wij als erkende Gerechtsdeurwaarder gebonden aan wettelijke kaders voor de uitvoering van onze taak en ook de kosten die wij in rekening brengen zijn gereguleerd.

Persoonsgerichte en sociaal maatschappelijk verantwoorde aanpak

Het is onze doelstelling om de perfecte balans te vinden tussen een zo hoog mogelijk incassoresultaat en tegelijkertijd te waarborgen dat er zo min mogelijk kosten worden gemaakt ten laste van de debiteur. Deze perfecte balans wordt bereikt door de inzet van onze persoonsgerichte en sociaal maatschappelijk verantwoorde aanpak. Onze handelingen en de volgorde daarvan worden afgestemd op de diversiteit van de debiteuren en de verschillende typen vorderingen.

Uit ervaring weten wij dat deze aanpak met begrip voor de persoonlijke situatie leidt tot het meest positieve resultaat. Waar mogelijk mijden wij de harde incassoaanpak en streven wij naar een reële en sociale oplossing voor de debiteur. Met deze aanpak kunnen we vordering tegen zo laag mogelijke kosten incasseren en heeft de debiteur de mogelijkheid tot het treffen van een passende betalingsregeling. Het is daarbij wel van groot belang dat de debiteur ook zelf actie onderneemt en contact zoekt met Bosveld. Het hebben van contact is vaak het begin van de oplossing!

 

Communicatie vaak het begin van de oplossing

Wij zijn ervan overtuigt dat communicatie binnen het incassotraject cruciaal is. Daarom proberen wij zo snel mogelijk in contact met de debiteur te komen. Wij spreken de debiteur op een heldere, correcte en motiverende manier aan. Vanuit een gidsende stijl helpen wij debiteuren zelf tot een oplossing te komen, want intrinsieke motivatie leidt tot nakomen van afspraken. Onze medewerkers zijn gecertificeerd in DISC® en motiverende gedragstechnieken. Zij zijn hierdoor in staat om gedragsstijlen van de debiteur te herkennen en hier persoonsgericht op in te spelen. Door debiteuren gericht positief en motiverend te benaderen behalen wij een grotere respons, een beter incassoresultaat en een hogere klanttevredenheid.