Welke kosten mag de deurwaarder in rekening brengen?

De kosten die een gerechtsdeurwaarder bij u mag neerleggen worden genoemd in het BTAG (Besluit tarieven ambtshandelingen gerechtsdeurwaarders). Zo mag de deurwaarder u handelingen laten betalen zoals: het uitbrengen van een dagvaarding, betekening van een vonnis en het leggen van beslag. Dit geldt ook voor kosten van bijvoorbeeld incassowerkzaamheden.

De vergoeding voor incassokosten wordt berekend als percentage van het verschuldigde bedrag, waarbij het percentage trapsgewijs lager wordt naarmate de vordering hoger wordt. Incassokosten zijn verschuldigd na het verstrijken van 14 dagen na ontvangst van de herinnering.

 

Factuurbedrag

Incassokosten

Opmerking

€ 0 - € 2.500

20%

Min. € 40

€ 2.501 - € 5.000

10%

 

€ 5.001 - € 10.000

5%

 

€ 10.001 - € 200.000

1%

 

> € 200.000

0,5%

Max. € 6.775