Ik wil een betalingsregeling aanvragen

Op de brief die wij u hebben gestuurd staat een uiterlijke datum waarop u dient te betalen. Lukt dit niet? Dan kunt u een voorstel doen om een betalingsafspraak te maken. Dan hoeft u dus niet in 1 keer het hele bedrag te betalen.

Een eerste voorstel kunt u doen door het inkomen/uitgaven formulier in te vullen. Om een betalingsafspraak te kunnen maken hebben wij bewijsstukken nodig van uw financiële toestand. Sluit daarom stukken over uw inkomsten en uitgaven bij. Zonder deze documenten kunnen wij uw aanvraag voor een regeling niet in behandeling nemen.

Als u de betalingsafspraak niet nakomt, vervalt deze en kunt u geen nieuwe betalingsafspraak maken. Kunt u uw betalingsafspraak onverwacht niet nakomen? Bel ons dan zo snel mogelijk op 033 - 47 00 000 om samen naar een oplossing te zoeken.