Morgen weer bereikbaar vanaf 08:30 uur
Telefoon: 033 - 47 00 000
Selecteer uw vestiging:AmersfoortBeverwijk

Wat is een beslagvrije voet?

Als er beslag is gelegd op uw inkomen, wordt een beslagvrije voet vastgesteld. Dit betekent het gedeelte van uw inkomen dat niet ingenomen mag worden. De gerechtsdeurwaarder kan alleen dat deel van het inkomen dat boven de beslagvrije voet uitkomt innemen. Normaal gesproken is de beslagvrije voet 90% van de bijstandsnorm.

Daarnaast wordt in de beslagvrije voet rekening gehouden met woonkosten, premie ziektekostenverzekering en mogelijk andere inkomsten van u en uw eventuele partner. Het deel boven de beslagvrije voet wordt door werkgever of uitkerende instantie aan de gerechtsdeurwaarder overgemaakt, totdat de volledige schuld is voldaan. Uw werkgever of de uitkerende instantie is verplicht hieraan mee te werken.


Hoe berekent Bosveld mijn beslagvrije voet?

Bosveld legt uw beslagvrije voet vast aan de hand van de bij ons bekende informatie. In dit kader willen wij u wijzen op uw informatieplicht, zoals is bepaald in art. 475g Rv, waarmee u verplicht bent ons op de hoogte te stellen van uw bronnen van inkomsten. Wij hebben u op een eerder moment verzocht deze gegevens aan ons te verstrekken. Hebben wij deze informatie niet van u ontvangen dan houden wij de vastgestelde normbedragen aan voor het  vaststellen van uw beslagvrije voet.

Indien er in een later stadium omstandigheden wijzigen is het verstandig deze direct  aan ons kenbaar te maken. Zodra wij deze informatie verwerkt hebben, kunnen wij indien nodig de beslagvrije voet her berekenen.


Uw beslagvrije voet zelf berekenen

Het berekenen van de beslagvrije voet is niet gemakkelijk. U kunt uw beslagvrije voet zelf berekenen op de website http://www.uwbeslagvrijevoet.nl/.  De website is een initiatief van de Rijksoverheid.


Mijn beslagvrije voet is verlaagd, gehalveerd of op € 0,00 gezet, hoe kan dit?

De deurwaarder zal de debiteur informatie vragen om de beslagvrije voet vast te kunnen stellen. Wanneer de debiteur geen informatie verstrekt kan dit in de volgende situaties gevolgen hebben voor de hoogte van de beslagvrije voet.

  • De beslagvrije voet wordt voor ten hoogste de helft verlaagd met het niet onder beslag liggend inkomen inclusief aanspraak op vakantietoeslag van de echtgenoot of partner.
  • De beslagvrije voet wordt volledig verlaagd met het niet onder beslag liggend inkomen van de debiteur.
  • Zolang er geen informatie wordt verstrekt over het inkomen van de echtgenoot/partner, mag de beslagvrije voet gehalveerd worden.
  • Indien het periodieke inkomen van de alleenstaande(ouder) bij de beslaglegger niet bekend is mag de beslagvrije voet vastgesteld worden op 72% in plaats van 90% van de toepasselijke bijstandsnorm.
  • Bij terugvordering van teveel ontvangen uitkering heeft het niet verstrekken van informatie nog grotere gevolgen. De beslagvrije voet mag dan op nihil worden gesteld.
  • Wanneer betrokkene niet in Nederland woont of vast verblijft geldt er geen beslagvrije voet.
  • Wanneer in de gemeentelijke basisadministratie staat 'vertrokken onbekend waarheen', gaat de deurwaarder er vanuit dat betrokkene in het buitenland zal verblijven. Pas wanneer betrokkene aantoont toch in Nederland te verblijven wordt de beslagvrije voet toegepast.


Wat moet ik doen voor een aanpassing of herberekening van mijn beslagvrije voet?

U dient ons te voorzien van de meest recente gegevens van uw bronnen van inkomsten en uitgaven. Uiteraard dient u ons te voorzien van de benodigde bewijsstukken o.a. een kopie van inkomensspecificaties en bankafschriften. Vermeld altijd uw dossiernummer. Het dossiernummer staat in al onze brieven en e-mails.

U kunt gebruik maken van de voorbeeldbrief van Het Juridisch Loket. Let op, u bent zelf verantwoordelijk voor de inhoud en verzending van de brief.

E-mail: info_at_bosveld.nl
Fax: 033 - 47 00 002
Correspondentieadres: Postbus 806 - 3800 AV Amersfoort