Bezwaar minnelijke fase

Bent u het niet eens met het openstaande bedrag of bent u het in z'n geheel niet eens met de vordering? Laat dit zo spoedig mogelijk aan ons weten. 

Negeert u onze brieven en komt u niet in actie? Dan loopt u het risico dat het openstaande bedrag  opgehoogd wordt omdat de betalingstermijn is verstreken. Neem daarom altijd contact met ons op.


Ik wil bezwaar maken en de rechter is nog niet betrokken

Loopt een zaak en is de rechter nog niet betrokken, én heeft u een goede reden om uzelf te verdedigen, dan kunt u per post uw bezwaar opsturen. Wij zullen uw bezwaar overleggen met onze opdrachtgever. Daarna ontvangt u binnen 14 dagen antwoord.

Ik ben gedagvaard en ik wil bezwaar maken

Bent u gedagvaard voor een rechtszitting én heeft u een goede reden om uzelf te verdedigen? Dan kunt u vóór de genoemde zittingsdatum mondeling of schriftelijk verweer voeren op de wijze zoals omschreven in de dagvaarding.

Wilt u de procedure in zijn geheel voorkomen dan adviseren wij u om zo spoedig mogelijk contact met ons op te nemen.