Reachable again on Monday from 03:00
phone number: 033 - 47 00 000
Selecteer uw vestiging:AmersfoortBeverwijk

Wet Incassokosten (WIK)

Op 13 maart 2012 is de veelbesproken wet normering buitengerechtelijke incassokosten aangenomen. Het doel van de wet is om consumenten tegen onredelijk hoge incassokosten te beschermen. De deurwaarders zijn blij met de duidelijkheid die hiermee geschapen is die een einde zal maken aan de onterechte en hoge incassokosten die incassobureaus in rekening brengen.

WIK Voorbeeldbrieven

Wat houdt de wet in?

De maximale vergoeding wordt vastgesteld voor vorderingen uit overeenkomst tot betaling van een geldsom. De vergoeding voor incassokosten wordt berekend als percentage van het verschuldigde bedrag, waarbij het percentage trapsgewijs lager wordt naarmate de vordering hoger wordt.Incassokosten zijn verschuldigd na het verstrijken van 14 dagen na de herinnering of aanmaning.U moet dus eerst, zonder kosten, een herinnering of aanmaning versturen met een betaaltermijn van 14 dagen.De rechter heeft niet langer een recht de incassokosten te matigen. Bij procederen voor niet betaalde incassokosten, loopt u dus geen risico meer dat dit wordt afgewezen.De vaste staffel aan incassokosten wordt berekend aan de hand van percentages over de hoofdsom. Het minimale bedrag aan incassokosten is € 40,00 exclusief btw. Alle andere kosten, zoals bijvoorbeeld administratiekosten, zijn niet meer toegestaan.Bij vorderingen tussen bedrijven kunnen onderling afwijkende afspraken gemaakt worden over de hoogte van de incassokosten.Als de vordering meer dan één aanmaning betreft moeten de hoofdsommen van deze vorderingen worden opgeteld en mag er alleen op basis hiervan incassokosten in rekening worden gebracht.


Staffel incassokosten


Factuurbedrag (hoofdsom

Percentage incassokosten ten hoogste

Minimum vergoeding incassokosten

Maximale vergoeding incassokostenCumulatief

€ 0 - € 2.500

15%

€ 40,-

€ 375,-€ 375,-

€ 2.501 - € 5.000

10%

 

€ 250,-€ 625,-

€ 5.001 - € 10.000

5%

 

€ 250,-€ 875,-

€ 10.001 - € 200.000       

1%

 

€ 1.900,-€ 2.775,-

> € 200.000 t/m €1.000.000,-

0,5%

€ 4.000,-€ 6.775,-
> € 1.000.000,--€ 6.775,-


Wat betekent de wet voor u?

Als u alleen zaken met bedrijven doet, is de nieuwe wet niet van toepassing. U kunt onderling afspraken maken over de hoogte van de incassokosten. Dit kunt u bijvoorbeeld opnemen in de overeenkomst of in uw Algemene Voorwaarden. Uiteraard dienen de incassokosten redelijk en billijk te zijn. Wij adviseren u daarom de staffel incassotarieven voor consumenten ook bij vorderingen op bedrijven te volgen.Voordat u of uw incassopartner incassokosten in rekening mag brengen, dient vooraf een 'nakomingsbrief' te worden gestuurd waarin de schuldenaar nog 14 dagen in de gelegenheid wordt gesteld de vordering alsnog te voldoen. In deze brief dient u de gevolgen van niet-betaling te vermelden, waaronder de hoogte van de incassokosten.Daarnaast is het belangrijk uw Algemene Voorwaarden kritisch te bekijken. Met ingang van1 juli 2012 is het niet meer mogelijk administratiekosten of andere kosten te rekenen, ongeacht wat in de Algemene Voorwaarden staat. Vanaf dat moment kunnen alleen de incassokosten in rekening worden gebracht conform de nieuwe Wet Incassokosten. U dient de Algemene Voorwaarden dan ook aan te passen.Wij informeren en adviseren u graag over de Wet Incassokosten. Alles over deze wet hebben wij voor u samengevat in een uitgebreide handout. Ook hebben wij een voorbeeld 'nakomingsbrief' voor u opgesteld die u kunt gebruiken als basis voor uw eigen aanmaningsbrieven.