Maandag weer bereikbaar vanaf 08:30 uur
Telefoon: 033 - 47 00 000
Selecteer uw vestiging:AmersfoortBeverwijk

Persoonlijke gegevens

1. Algemene vragen

1.1 Hoeveel ingeschreven studenten heeft uw onderwijsinstelling?

1.2 Hoeveel studenten betalen welk type collegegeld?

Voltijd/duaal

Voltijd 2e studie

Deeltijd

Deeltijd 2e studie

Buitenland (totaal)

1.3 Welke betaalmogelijkheden voor collegegeld biedt uw onderwijsinstelling?

Handmatige overschrijving

Automatische incasso

Tikkie

Creditcard

Anders

1.4 Welk percentage van de studenten kiest voor welke betaalmogelijkheid?

Handmatige overschrijving - Volledige bedrag in één keer

Handmatige overschrijving - Betaling in termijnen

Automatische incasso - Volledige bedrag in één keer

Automatische incasso - Betaling in termijnen

Tikkie - Volledige bedrag in één keer

Tikkie - Betaling in termijnen

Creditcard - Volledige bedrag in één keer

Creditcard - Betaling in termijnen

Anders

1.5 Hoeveel betaaltermijnen hanteert uw onderwijsinstelling maximaal?

Toelichting: waarom hanteert u dit aantal

1.6 Op welke dag wordt het collegegeld geïncasseerd?

Bij betaling ineens

Bij maandelijkse betaling

Toelichting: waarom heeft u dit gekozen?

1.7 Hanteert uw onderwijsinstelling ook administratiekosten voor de incasso?

2. Incassoresultaat collegejaar 2016/2017

2.1 Bij incasso van het volledige bedrag in een keer:

In hoeveel procent van de gevallen is de eerste incassopoging succesvol?

Hoeveel eerste herinneringen voor eenmalige betaling heeft u het laatste jaar verstuurd?

Hoeveel tweede herinneringen voor eenmalige betaling heeft u het laatste collegejaar verstuurd?

Hoeveel vorderingen heeft u overgedragen aan uw incassopartner?

2.2 Bij incasso van het bedrag in termijnen:

Is er een verschil in het incassoresultaat tussen de incasso van de eerste termijn en de volgende termijnen?

Indien ja: heeft de eerste incassotermijn een hoger resultaat of de volgende termijnen?

In hoeveel procent van de gevallen is de incassopoging van een termijnbedrag succesvol?

Hoeveel eerste herinneringen voor eenmalige betaling heeft u het laatste jaar verstuurd?

Hoeveel tweede herinneringen voor eenmalige betaling heeft u het laatste jaar verstuurd?

Hoeveel vorderingen heeft u overgedragen aan uw incassopartner?

2.3 Hoe gaat u om met verzoeken tot kwijtschelding?

2.4 Biedt u de mogelijkheid om buiten reguliere termijnincasso op een andere wijze gespreid te betalen?

Indien ja: Kunnen studenten hiertoe voorstellen doen?

2.5 Heeft u zicht op de reden van storneren?

2.6 Hoe tevreden bent u over het incassoresultaat op een schaal van 1 tot 5, waarbij 1 zeer ontevreden en 5 zeer tevreden

2.7 Houdt u de resultaten bij per opleiding/faculteit?

Indien ja: welke opleiding betaalt het beste en welke het minst goed

2.8 Houdt u de resultaten bij per studiejaar van de opleiding?

Indien ja: In welk studiejaar wordt het beste betaald en in welke het minst?

2.9 Hoeveel studenten heeft u vorig collegejaar uitgeschreven vanwege het niet betalen van collegegeld?

2.10 In welke mate heeft het incassoresultaat zich de afgelopen jaren ontwikkeld?

toelichting

Waardoor heeft het incassoresultaat zich verbeterd/is gelijk gebleven/verslechterd?

3. Communicatie

3.1 Via welke kanalen informeert u studenten over uw incasso van collegegelden?

3.2 Heeft de student continu en real-time inzicht in zijn/haar betaalde en openstaande collegegeld?

Indien ja

Anders

3.3 Wanneer heeft u voor het laatst uw communicatie met studenten over het incasseren van collegegeld herzien?

3.4 Indien incasso is mislukt: op welke manier heeft u hierover als eerste contact met de student:

3.5 Heeft u in uw eigen incassoproces een moment ingebouwd waarop u telefonisch contact opneemt met de student?

Toelichting

3.6 Worden uw studenten voor iedere incasso geïnformeerd over de aanstaande incasso?

Indien ja, per

4. Samenwerking met incassopartner/deurwaarder

4.1 Hoeveel vorderingen met betrekking tot het collegegeld heeft u vorig collegejaar overgedragen aan uw incassopartner/deurwaarder?

4.2 Op welk moment draagt u een vordering over aan uw incassopartner/deurwaarder?

4.3 Waarom heeft u voor dit moment gekozen

4.4 Hoeveel van de vorderingen die aan uw incassopartner/deurwaarder worden overgedragen, worden succesvol geïncasseerd?

4.5 Start uw incassopartner/deurwaarder bij non-betaling een zgn. gerechtelijk proces op?

4.6 Waarom wel/niet?

4.7 Wanneer start uw incassopartner/deurwaarder een zgn. gerechtelijk proces op