Direct contact: 033 47 00 000

KBvG en e-Court kondigen samenwerking aan bij procedure Gerechtshof Amsterdam

De voorzitter van de Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders (KBvG), Mr. J.M. (John) Wisseborn en de voorzitter van e-Court, Mr. H.W.R. (Henriëtte) Nakad hebben aangekondigd dat zij zullen samenwerken in de procedure bij het Gerechtshof te Amsterdam om duidelijkheid te verkrijgen over de betekenis van artikel 2 Gerechtsdeurwaarderswet.

Deze duidelijkheid is wenselijk omdat de meningen verdeeld zijn over de vraag of een oproepingsexploot voor een procedure bij e-Court gezien kan worden als een ambtshandeling van de gerechtsdeurwaarder. De KBvG heeft waardering voor het feit dat e-Court de toegevoegde waarde van een procesinleiding per deurwaardersexploot inziet. Mr. H.W.R. (Henriëtte) Nakad van e-Court benadrukt: “De rol van de gerechtsdeurwaarder als ambtenaar waarborgt het beginsel van hoor en wederhoor. Dit is een fundamenteel beginsel van een eerlijk proces.“

De KBvG benadrukt dat zij in beginsel positief staat en mee wil denken over initiatieven die de rechtspraak kunnen ontlasten en die kostenbesparend kunnen werken. De KBvG heeft daartoe ook voorstellen gedaan richting het Ministerie van Veiligheid en Justitie. In hoeverre de KBvG het initiatief e-Court in de toekomst zal ondersteunen, zal afhangen van een nader onderzoek dat het bestuur heeft ingesteld onder de leden. Het bestuur van de KBvG heeft haar leden verzocht om vragen in te dienen over het initiatief e-Court.

Bron: KBvG