Direct contact: 033 47 00 000

Bescherming gerechtsdeurwaarders tegen agressie en geweld steeds beter

Gerechtsdeurwaarders hebben een belangrijke publieke taak en aangiftes van agressie en geweld tegen gerechtsdeurwaarders worden door politie en justitie zeer serieus genomen.

"Sinds wij deelnemen aan het programma Veilige Publieke Taak van het ministerie van Binnenlandse Zaken is het contact en de samenwerking met politie en Justitie steeds beter geworden". "Aangiftes worden serieus genomen en steeds voortvarender afgehandeld", aldus Karen Weisfelt, directeur van de KBvG. "Dat is belangrijk, niet alleen qua signaal naar de samenleving, daarmee wordt ook de aangiftebereidheid van de deurwaarders groter".

De arbeidsinspectie publiceerde 27 december jl. een rapport met resultaten van inspecties bij gerechtsdeurwaarderskantoren naar agressie en geweld. De inspectie constateerde de volgende tekortkomingen: het ontbreken van een agressieprotocol, het ontbreken van een procedure voor het melden, registreren en analyseren van incidenten, onvoldoende voorlichting en het ontbreken van huisregels. In haar begeleidende persbericht trekt de arbeidsinspectie vervolgens de conclusie dat gerechtsdeurwaarders hun medewerkers niet goed genoeg beschermen tegen agressie en geweld.

"Een vergaande en ongerechtvaardigde conclusie gezien de inspectieresultaten" aldus Weisfelt. "Uit de steekproef van de arbeidsinspectie blijkt dat het administratieve procedures zijn die aangescherpt moeten worden. Natuurlijk is het belangrijk dat er protocollen en procedures zijn. In onze eigen kwaliteitsnormen is daar ook aandacht voor. Gerechtsdeurwaarders doen hun werk op straat. Dan heb je ter voorkoming van agressie en geweld meer aan een goede samenwerking met politie en Justitie"

Bron: KBvG