Direct contact: 033 47 00 000

Schuldbewaking

Uw vorderingen bewaakt én nooit verjaard!
Meer rendement!
Dat is:
[ H E T B O S V E L D - E F F E C T ]

Dat kan, door weloverwogen te kiezen voor:

SCHULDBEWAKING

Soms lijkt een schuld niet te incasseren. Of weegt de hoogte van het
factuurbedrag niet op tegen de mogelijke kosten van een procedure. Dán houden
wij voor u een vinger aan de pols. Via schuldbewaking monitoren wij proactief
de financiële positie van uw klant. Zo voorkomt u dat de vorderingen verjaren
en ontvangt u mogelijk toch nog uw geld. Met schuldbewaking kunt u dus meer
rendement uit uw debiteurenportefeuille halen. U hoeft alleen maar de vordering
aan ons over te dragen.

Dus wilt u:
• Uw vorderingen nooit laten verjaren?
• Cashflow verbeteren?
• Uw vorderingen laten bewaken?
• Meer rendement?

Mail dan naar: service@bosveld.nl

Bellen kan ook: (033) 45 00 999