Direct contact: 033 47 00 000

Schuldsanering

Kan ik zelf mijn schuld aflossen?
Wilt u alles op alles zetten om zelf uw schulden af te lossen? Zet dan de volgende stappen.

  1. Overzicht. Maak eerst een overzicht van uw inkomsten en van uw uitgaven. Vervolgens zet u al uw schulden op een rij. Zorg er dus voor dat u weet hoe u er financieel voor staat.
  2. Ruimte. De tweede stap is nagaan op welke manier u kunt bezuinigen en op welke manier u uw inkomen kunt doen toenemen. Zo creëert u financiële ruimte, u kunt sparen.
  3. Aflossing. Als uit de tweede stap blijkt dat u geld kunt overhouden, is de derde stap berekenen in hoeveel maanden u uw schuld kunt aflossen. Misschien lukt het zo uw probleem succesvol aan te pakken.

Hulpmiddelen en meer informatie vindt u op de website www.zelfjeschuldenregelen.nl van het NIBUD. Er staat onder meer informatie over het maken van een begroting en een inventarisatie van uw schulden. Ook vindt u hier tips over hoe u uw schuldeisers een betalingsvoorstel kunt doen.
Bron: Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (www.szw.nl)

Als het mij niet lukt zelf mijn schuld af te lossen, kan ik dan professionele hulp krijgen?
Als u er niet zelf uit komt, neem dan vooral contact op met uw gemeente. Uw gemeente kan u weer in contact brengen met een erkende schuldhulpverlener. Zo voorkomt u dat u bij een ondeskundige of onbetrouwbare aanbieder belandt. De sociale dienst, het Juridisch Loket of maatschappelijk werk wijst u verder de weg. De schuldhulpverlener bepaalt samen met u hoe u voorkomt dat uw schulden verder oplopen en hoe u het beste van uw schulden kunt afkomen. Ook kunt u de schuldhulpverlener vragen te bemiddelen bij het treffen van een regeling met uw schuldeisers. Lukt het u niet zelf of met hulp van een deskundige uw schulden weg te werken, misschien kunt u dan een beroep doen op de WSNP.
Bron: Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (www.szw.nl)

Let op: als u bezig bent met schuldsanering, schort dit de betalingsverplichting niet op.

WSNP
Als u echt niets kunt aflossen of minder dan de schuldeisers willen, kunt u een beroep doen op een wettelijke regeling voor het oplossen van schuldproblemen. Het gaat hier om de Wet schuldsanering natuurlijke personen (WSNP). Daartoe moet u een verzoek doen bij de rechtbank en de schuldhulpverlener kan u hierbij helpen. Hij beschikt bijvoorbeeld over standaardteksten van een verzoekschrift, weet bij welke rechtbank u moet zijn en welke andere stukken u moet meesturen met het verzoekschrift.

De rechter beoordeelt uw aanvraag en gaat na of u de verplichtingen kunt nakomen die uit de toekomstige schuldsanering voortvloeien. Onverantwoord koopgedrag, strafrechtelijke schulden of fraude kunnen redenen zijn om uw verzoek af te wijzen. Dat geldt ook voor eerdere faillissementen of schuldsaneringen. Accepteert de rechter uw verzoek, dan stelt de rechtbank een saneringsplan op en wijst een bewindvoerder aan die controleert of alles volgens afspraak verloopt. In het saneringsplan staan de exacte duur en het aflossingsbedrag vermeld. Wijst de rechtbank het verzoek af, dan kunt u bij het gerechtshof nog beroep aantekenen. Hiervoor heeft u wel een advocaat nodig. Deze en aanvullende informatie vindt u op www.szw.nl.