Direct contact: 033 47 00 000

Schuld

Hoeveel schuld heb ik momenteel?
Wilt u weten hoe hoog uw schuld momenteel is? Via het reactieformulier kunt u deze informatie opvragen. U ontvangt vervolgens van ons de meest recente opgave van de vordering(en).
Let op: als uw vordering op dit moment bij een ander kantoor loopt (bijvoorbeeld voor een gerechtelijke procedure of voor de tenuitvoerlegging van een vonnis), zult u de opgaaf bij dat kantoor moeten opvragen.

Ik ben failliet, toegetreden tot de WSNP of ik ben bezig met een schuldsanering. Hoe gaat het nu verder?
Bent u failliet of toegetreden tot de WSNP? Of kerjkgbent u bezig met schuldsanering? Informeer ons dan! Zo voorkomt u onnodige correspondentie. Gebruik daarvoor het reactieformulier en geef daarin aan wie uw curator (faillissement) of bewindvoerder is (WSNP) of welke instantie u helpt bij de schuldsanering (buitengerechtelijke schuldsanering). Vermeld daarbij duidelijk uw dossiernummer. In het vervolg richten wij ons rechtstreeks tot de betreffende curator, bewindvoerder of instantie. Eventuele vorderingen dienen we dan ook daar in.
Let op: als u bezig bent met schuldsanering, schort dit de betalingsverplichting niet op.