Direct contact: 033 47 00 000

Betalingen

Hoe betaal ik?
U kunt de vordering voldoen door het totale bedrag binnen de aangegeven termijn over te maken. U kunt snel, veilig en discreet betalen via iDEAL. Ook kunt u per bankoverschrijving aan ons een betaling doen. Het bankrekeningnummer is ING IBAN nr. NL32INGB0653880421 ter attentie van Bosveld Incasso en Gerechtsdeurwaarders te Amersfoort. Vermeld bij de betaling als betalingskenmerk het dossiernummer. U vindt dat nummer en de aangegeven termijn in de brief die wij u hebben toegezonden.

Waarom betaal ik meer dan het oorspronkelijke, verschuldigde bedrag?
U betaalt inderdaad niet alleen het oorspronkelijke, verschuldigde bedrag (de zogenoemde hoofdsom). Ook de rente en de gemaakte kosten worden aan u doorberekend.

Ik heb al betaald. Hoe zit dat?
Heeft u uw nota of vordering al betaald en krijgt u toch een aanmaning? Stuur ons een kopie van het betalingsbewijs toe onder vermelding van uw dossiernummer. Dat kan per e-mail naar: info@bosveld.nl, per fax naar (033) 470 00 02 of per post naar Postbus 806, 3800 AV Amersfoort. Vermeld vooral het dossiernummer, zodat zonder meer duidelijk is dat het uw betaling betreft. U ontvangt schriftelijk bericht van ons.

Kan ik een betalingsregeling treffen of uitstel van betaling krijgen?
In principe dient u de vordering in één keer aan ons te voldoen binnen de aangegeven termijn in de brief die wij u hebben toegezonden. Als dit niet lukt, kunt u een voorstel tot betaling doen. Gebruik daarvoor het reactieformulier en vermeld daarbij duidelijk uw dossiernummer. U ontvangt vervolgens een schriftelijke bevestiging óf een schriftelijk bericht met een eventueel tegenvoorstel. Als u reeds gedagvaard bent, is het treffen van een betalingsregeling of uitstel van betaling niet mogelijk.

Ik ben het niet (helemaal) eens met de nota/vordering. Wat kan ik doen?
Bent u het niet (helemaal) eens met de nota of de vordering? Dan is het belangrijk, dat u dit officieel aan ons kenbaar maakt. Doe dat via het reactieformulier. Geef daarin duidelijk uw argumenten weer en vermeld het dossiernummer, dat u vindt op de aanmaning. Heeft u schriftelijke bewijzen voor uw standpunt, sluit deze dan digitaal (ingescand) bij of stuur een kopie ervan per post na (Postbus 806, 3800 AV Amersfoort). Faxen kan ook: (033) 470 00 02. U ontvangt vervolgens een schriftelijke reactie van ons.

Ik ben verzekerd en krijg toch een nota. Hoe kan dat?
Ook als u verzekerd bent, kunt u een nota krijgen in verband met een vordering. Dit heeft te maken met de voorwaarden van uw verzekeraar. Ontvangt u toch een nota, dan bent u zelf verantwoordelijk voor betaling. Ook bent u ervoor verantwoordelijk dat u op tijd betaalt. Na betaling kunt u de originele nota bij uw verzekeraar indienen, die - indien van toepassing - het te vergoeden bedrag aan u overmaakt.

Ik heb geen factuur of herinnering ontvangen; toch ontvang ik nu een brief c.q. aanmaning. Hoe kan dat?
Een mogelijke oorzaak is dat uw juiste adresgegevens ons in eerste instantie niet bekend waren. Wellicht bent u onlangs verhuisd en is bij eerdere correspondentie gebruik gemaakt van uw oude adresgegevens. Het is dus heel belangrijk dat u uw nieuwe adresgegevens tijdig doorgeeft aan instanties en bedrijven waar u iets koopt of afneemt. Hoe dan ook, u zelf blijft verantwoordelijk voor de betaling van de totale vordering.